Katalog Nedir?

Katalog bir firmanın ürünlerinin veya hizmetlerinin içinde olduğu bir çeşit reklam aracıdır. Katalogda firmanın ürünlerinin veya hizmetlerinin detaylı bilgileri kataloğun içinde olmalıdır. kişiler firma hakkında merak ettikleri, sordukları soruların cevabını katalogdan giderebilirler.Kataloglar broşüre göre daha kapsamlıdır.Broşürde firmanın ürünleri ve hizmetlerini paylaşacak yer daha dardır ürünlerin birkaç tanesi paylaşılabilir. Katalogda ise firmanın ürünlerinin ve hizmetleri geniş bir şekilde açık açık paylaşılabilir. Broşürde sayfa sayısı bir kaç tanedir, katalogda ise sayfa sayısı fazladır.

Katalogda Neler Olmalıdır: Katalogda ürünün detaylı bilgisi, ürünün teknik bilgileri, ürünün nasıl kullanıldığı, ne için kullanıldığı olması gerekmektedir. Katalog kişilerin ürünler üzerinde meraklarını giderecek, sordukları soruların cevapları olacak şekilde hazırlanıp sunulmalıdır. Katalog tasarımında yazılar kolay okunabilmeli, ürünler ve bilgileri yan yana olmalıdır. Katalogda güzelliğe önem verilmelidir, görsel ağırlıklı çalışılmalıdır. Ürünlerin ve hizmetlerin fotoğrafları kesinlikle olmalıdır.Görselle desteklenen ürünler satışta çok büyük katkı sağlamaktadır. Katalog müşterilerinizin anlayabileceği şekilde açık ve net olmalıdır.

Katalog İkiye Ayrılır:
Sistematik katalog;
 Sistematik kataloglar özellikle kütüphanelerde kullanılan sistematik sınıflama sistemlerine göre hazırlanan; sınıflama sisteminin notasyonuna göre genelde hiyerarşik düzende konuların listelendiği konusal erişim aracıdır.
Alfabetik katalog; Alfabetik konu katalogları ise önceden belirlenmiş konu başlıklarının alfabetik düzende listelenmesidir ve bilgiye alfabetik düzende erişim imkanı sağlar.

Katalog ve Broşürün Farkı:
Katalog; 
Katalog firmanın ürünlerini ve hizmetlerinin çoğunu alabilir. Katalogda sayfa sayısı fazladır. Firmanızla ilgili merak edilenleri ve sorulan soruların tamamını katalog yardımıyla cevaplayabilirsiniz.
Broşür; Broşür ise bir sayfadan veya birkaç sayfadan oluşur. Firmanızda ki tüm fotoğrafları veya hizmetleri paylaşamazsınız. Broşürünüze birkaç tane fotoğraf ekleyebilirsiniz.

Katalog bir firmanın ürünlerinin veya hizmetlerinin içinde olduğu bir çeşit reklam aracıdır. Katalogda firmanın ürünlerinin veya hizmetlerinin detaylı bilgileri kataloğun içinde olmalıdır. kişiler firma hakkında merak ettikleri, sordukları soruların cevabını katalogdan giderebilirler.Kataloglar broşüre göre daha kapsamlıdır.Broşürde firmanın ürünleri ve hizmetlerini paylaşacak yer daha dardır ürünlerin birkaç tanesi paylaşılabilir. Katalogda ise firmanın ürünlerinin ve hizmetleri geniş bir şekilde açık açık paylaşılabilir. Broşürde sayfa sayısı bir kaç tanedir, katalogda ise sayfa sayısı fazladır.

Katalogda Neler Olmalıdır: Katalogda ürünün detaylı bilgisi, ürünün teknik bilgileri, ürünün nasıl kullanıldığı, ne için kullanıldığı olması gerekmektedir. Katalog kişilerin ürünler üzerinde meraklarını giderecek, sordukları soruların cevapları olacak şekilde hazırlanıp sunulmalıdır. Katalog tasarımında yazılar kolay okunabilmeli, ürünler ve bilgileri yan yana olmalıdır. Katalogda güzelliğe önem verilmelidir, görsel ağırlıklı çalışılmalıdır. Ürünlerin ve hizmetlerin fotoğrafları kesinlikle olmalıdır.Görselle desteklenen ürünler satışta çok büyük katkı sağlamaktadır. Katalog müşterilerinizin anlayabileceği şekilde açık ve net olmalıdır.

Katalog İkiye Ayrılır:
Sistematik katalog;
 Sistematik kataloglar özellikle kütüphanelerde kullanılan sistematik sınıflama sistemlerine göre hazırlanan; sınıflama sisteminin notasyonuna göre genelde hiyerarşik düzende konuların listelendiği konusal erişim aracıdır.
Alfabetik katalog; Alfabetik konu katalogları ise önceden belirlenmiş konu başlıklarının alfabetik düzende listelenmesidir ve bilgiye alfabetik düzende erişim imkanı sağlar.

Katalog ve Broşürün Farkı:
Katalog; 
Katalog firmanın ürünlerini ve hizmetlerinin çoğunu alabilir. Katalogda sayfa sayısı fazladır. Firmanızla ilgili merak edilenleri ve sorulan soruların tamamını katalog yardımıyla cevaplayabilirsiniz.
Broşür; Broşür ise bir sayfadan veya birkaç sayfadan oluşur. Firmanızda ki tüm fotoğrafları veya hizmetleri paylaşamazsınız. Broşürünüze birkaç tane fotoğraf ekleyebilirsiniz.