Matbaacılıkta Baskı Öncesi Aşamaları

Matbaacılıkta Baskı Öncesi Hazırlık Aşamaları
Teknolojinin getirdiği güzel şeylerden olan baskı teknolojileri ile matbaa sektörü oldukça gelişmiş bir hal almış durum içerisindedir. Bununla beraber iyi bir baskı çalışması için bilinmesi gereken birçokbilgi vardır. Kullanılacak olan sektöre göre değişen baskı çalışmaları, matbaa baskı işlemlerinin daha başarılı olmasını sağlar. Matbaa baskı öncesi hazırlık aşaması yapan kişiler her zaman için daha başarılı sonuçlara ulaşma şansına sahip olurlar. Belirlenecek olan ölçüler ve kullanılacak olan kağıtlar bu aşamalar arasında yer alırken, her zaman için de bir ön çalışma yapılması gerekir.

CTP Avantajı
CTP (computer to plate). Matbaacılık için matbaada baskıdan önce hazırlık aşaması denildiği anda akla ilk CTP gelir. bilgisayardan kalıba pozlandırma olarak da bilinir. Bu oldukça kullanılan bir teknolojidir. Ofset baskının daha kolayı CTP ile kalıba aktarım yapılırken filme gerek duyulmadan baskı işleminin yapılmasıdır. Ayrıca film ile çalışma yapılacağı durumlarda hata riski daha da yüksekolur. Günümüzde matbaada baskıdan önce hazırlık aşaması çalışmalarında CTP’den yararlanılabilir. Daha az maliyet gerektiren bu çalışmalarda daha kaliteli sonuçlar da elde edilebilir.

Görüntülerin Formatı
Yapılacak baskılama işlemlerinde görüntülerin formatlarının da önemli olmasından dolayı matbaa baskı öncesi hazırlık aşaması çalışmalarında görüntü formatlarına  bakılması gereklidir. Baskısı alınacak görüntülerin formatının pdf, psd, ai, indd, svg veya eps olması gerekir. CMYK modunda olması gereken bu görüntülerin RGB modunda çalışmaması gerekir. RGB formatlı kaynakların CMYK formatına dönüştürmeleri yapılırken doğru profilde olmasına dikkat edilmelidir. Doğru profil kullanılmayan çeviri formatlarında farklı renk tonlamaları ortaya çıkabilir. Bundan dolayı doğru profil üzerinden dönüştürme yapılması daha başarılı bir baskı işlemi için oldukça gereklidir.

Baskı Öncesi Yapılması Gereken Ayarlar
Yapılacak olan ilk işlem, kazana germe çubuğu ile kalıp takılır. Kalıbın düzgün ve ortalı takılması gereklidir. Bu işlem matbaada baskıdan önce hazırlık aşaması işlemlerinden ilk olanıdır. Havalandırılan kağıt asansöre yerleştirilir. Kağıdın havalandırılmasının sebebi kenarların birbirine yapışmasını engellemek içindir. Daha kaliteli bir baskı için mürekkebin olduğu gibi kullanılması gerekir. Ekleme gereksinimlerinde ise bir spatula yardımı ile iyice karıştırılması gereklidir. Kullanılacak olan kağıdın inceliğine göre mürekkebin inceliği baskı orijinaline göre de mürekkebin rengi ayarlanmalıdır. Yapılacak olan bu çalışmalar matbaada baskıdan önce hazırlık aşaması için önemlidir. Kağıdın özelliklerine göre ayarlanacak olan emici kafa ayarlanır ve vakum lastikleri düzenlenir. Transport makaraların basınçları, çift kağıt kontrol ekipmanları, makaslar ve siperler gözden geçirilerek kontrol edilir.

Görüntü formatlarından kullanılacak olan kağıtlara kadar birçok konu için çalışma yapılması gerekirken, baskı alınacak olan görüntülerin 300 DPI olması kaliteli bir baskının alınmasını sağlar. Baskı kalitesi için önemli olan bir konu olmasından dolayı matbaada baskıdan önce hazırlık aşaması çalışmalarında dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alır. Yapılacak olan ayarlar ile daha iyi bir baskı alınacak olmasından dolayı matbaa sektöründe cihaz bilgisine de sahip olmak gerekir. Her zaman için daha kaliteli baskı almak, baskıdan önce hazırlık aşaması çalışmalarının titizlikle yapılmasını gerektirir. Yapılan çalışmalar ile görüntüler daha iyi bir kalitede baskıya alınabilir.